Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 012

44ef30b8-c162-c38f-bf11-a798890bd188.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig