Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 113

b45779d9-d3de-e163-5029-e8bfd40c9411.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig