Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 116

3644f0a1-6d31-6237-aa93-625b07a952d9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig