Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 118

01d692d3-58c7-26b1-491f-0f1185151a73.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig