Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 122

e24d8e91-0122-d3d8-caa0-51a444a96011.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig