Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 124

68d5cf44-27f5-e7cb-8223-82f3be88de5a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig