Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 129

89546cd0-03e2-f901-a4a5-59ab49f3741b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig