Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 134

f9a0a8d0-a59e-b2e4-aadb-053b45a27fd4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig