Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 136

e367c7a8-401b-8f37-7e41-1f23f27300a4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig