Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 139

26a3bb0d-949c-e582-61b5-d5a482f94f44.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig