Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 175

c934663b-dce5-cfa6-9a5a-032470470bd0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig