Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 180

25870fd9-82d7-1d65-d3f7-352c125f846f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig