Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 023

574d7b67-8bca-291d-c1fe-ca6bb1ee3372.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig