Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 022

3c1d028c-76e8-78a8-779b-484543f4a17d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig