Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 027

b812a649-436f-b54f-209c-f8716388ce91.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig