Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 005

392b813e-72a1-f9bb-b9e2-8a1d09622c5e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig