Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 042

ed0876db-c851-348b-333c-2121d4c6cc98.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig