Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 050

a8fd7c75-9f12-fe83-cae1-42319c3de19d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig