Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 006

bed0b6a0-1f4e-a84a-bf93-9dd9ba4462bb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig