Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 062

b68d956f-e569-87ea-413c-0b0ddc520ab7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig