Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 008

918c2812-04f6-f921-4d14-5d52bd05eab6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig