Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 080

a96b23d8-c345-d336-c53c-32efd26b538e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig