Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 010

7bef5b4e-f679-c231-c22b-ef2d29634cdb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig