Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 091

85289222-3f8e-f9f4-31ba-a9666e327814.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig