Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 101

1671280c-53f8-faeb-189b-92e385ef567b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig