Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 103

2f2a9ce6-da33-98dd-701b-7c5ffe68cfa2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig