Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 103

cbb4eff8-8ad8-ce37-8663-d109e1868ac2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig