Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 105

a3bdc27d-550b-6e23-2062-30df73c024b8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig