Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 106

fff6245b-db17-c0e1-b2d5-95ccb39a001f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig