Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 107

42a85f11-4807-296c-e74e-98681c29636b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig