Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 108

5e9c4b09-62cb-b504-7af4-89c3434f95d9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig