Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 109

f1c855c6-b3ba-1102-df99-dc1af5d753b8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig