Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 110

d6c69793-9226-ff0d-934f-6a1edfd3e084.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig