Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 011

5a6a2164-4660-71ef-e617-e07f29e080de.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig