Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 011

99a87cfd-a185-c467-2a48-d2ca2d84f0b1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig