Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 111

0bf848f0-674b-7016-32bf-fd654391ae07.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig