Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 112

e66443e6-0d49-fb43-2eac-dbe2b0f3a71b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig