Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 114

700600cb-b479-b80d-1004-bc46be5eaa28.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig