Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 113

8209493a-6477-fc66-24e9-b2c0f15a56f4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig