Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 115

ad19b92d-37c9-3bdf-5704-2d8de7316e54.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig