Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 117

c4fc7dcc-5b38-0b35-756f-65d5aeb023b7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig