Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 118

cfb906cc-e669-4a14-a3aa-99eb50410222.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig