Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 117

2fa8e6a7-dbb6-7bf1-521e-cac7e8f9026c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig