Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 119

f126f86b-21fc-8458-aeea-78dbb31e3a58.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig