Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 120

eeb470af-b8c7-d9b6-b0e6-37b21c984dd1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig