Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 013

6436ac9a-c0eb-c5aa-55c2-160275663d87.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig