Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 121

6bb4b518-2522-0d9d-1719-1234a29a2571.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig