Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 122

86ee275a-fae3-62ca-b280-a686df08b427.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig