Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 121

35ddcb2d-5ea8-d1bb-a01b-3e8c18f79e91.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig