Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 123

5ad3ea26-2139-7d39-4c72-d1b0fa06eb94.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig