Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 124

a7f7411b-2da7-bfce-e60e-5d4df997bcb4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig